Choď na obsah Choď na menu
 


Rozumiete im?

Vám či jinému ptákovi může papoušek něco sdělovat nejenom hlasovými projevy, ale také projevy chování. 

Víte, proč to dělá, co tím sleduje, v jakém se nachází rozpoložení, čeho se dožaduje atp.? Zorientujte se lépe v typických projevech chování svého papouška, které u něj pozorujete skoro každodenně.

 

Jak vypadá klidný papoušek, který se cítí v pohodě?

Když je papoušek v klidu a cítí se bezpečně, tak zaujímá uvolněný postoj (nikoliv napjatý), zlehka natřásá peří a dává o sobě vědět slabým pískáním.

 

Jak papoušek projevuje strach a leknutí

Pokud má papoušek z něčeho strach nebo se poleká, vzlétne do výšky, peří přitiskne těsně k tělu a strnule se dívá na jedno místo. Jakmile se uvolní, natřese peří a začne se věnovat ějaké činnosti.

 

Co dělají papoušci, když o něco prosí

Prosbu o něco vyjadřuje papoušek tak, že si před vás sedne, má takřka vodorovné tělo a třese sými lehce roztaženými křídly. Tímto způsobem prosí i mláďata své rodiče o potravu.

 

Co značí zívání papoušků?

Nezívají pouze lidé, ale i papoušci. U papoušků se ale tímto způsobem neprojevuje únava,nýbrž nedostatek kyslíku. Zamyslete se tedy nad tím, zda papouškovi dostatečně větráte.Papoušci nemají rádi vydýchaný vzduch. Zívání může být také pouhým napodobováním

člověka.

 

Když se papoušek protahuje

Papoušek se protahuje tak, že lehce roztáhne obě křídla a předkloní se. Poté si protahuje jednu nohu a křídlo na téže straně těla směrem dozadu od těla. Protahování doprovází sevření prstů na noze v pěst. Papoušci se rádi protahují a otřepávají po chvílích odpočinku. Těmito projevy se papoušek také může snažit přemáhat únavu.

 

Péče o peří jako součást hygieny i posilování partnerského svazku

Péče o peří patří k nejdůležitějším aktivitám papouška a zabere několik hodin denně.Papoušek zobákem probírá všechna pera a uhlazuje je. Začíná zpravidla malými pírky a končí pery na ocase. Nedosáhne si pouze na pera na hlavě – tam se dostává prsty, anebo se tře o větev.U mnoha druhů papoušků lze pozorovat i vzájemnou péči o peří, přičemž někteří si čistí jen partie hlavy, jiní celé tělo. Čištění peří je jednak záležitost hygieny a jednak se tím upevňuje partnerství. Péče o opeření hlavy je typický projev chování během námluv a tvoření páru.

 

Vzájemné krmení – znak utváření páru

Když se papoušci vzájemně krmí, zřejmě utváří pár, tedy alespoň u mnoha druhů papoušků to tak bývá. Toto chování můžete pozorovat obzvláště v době námluv, kdy se jedná o předehru k páření. Když se samička od samečka nechá krmit, je ochotna k páření. Jestliže sameček nechce samičku krmit, tak k páření ještě není připraven. Celé krmení má úzkou souvislost s tím, že samička a mláďata musí být posléze dostatečně krmeny samečkem, aby se chov vydařil. Samička většinou jen sedí na vejcích a pak zahřívá mláďata a samec se stará o obživu.

 

Jak papoušci spí a odpočívají

Spící papoušek sedí na jedné noze, druhou nohu má ohnutou a ukrytou mezi peřím na břiše. Při odpočinku má zavřené oči a lehce načepýřené peří. Při tom mohou mít papoušci hlavu otočenou dozadu a zobák mezi lopatkami. Zobák uložený v peřích na zádech může však znamenat také nemoc nebo nevolnost papouška. Při problémech ale papoušci odpočívají na obou nohách, což je zásadní rozdíl.

 

Sezení na obou nohách ale nemusí vždy stoprocentně znamenat nemoc nebo nevolnost.V době odpočinku si od sebe papoušci udržují odstup. Pokud někdo odstup překročí, lze pozorovat odtažení se od něj, anebo dokonce napadení narušitele. Vzájemné odstupy jsou menší za chladného počasí, a to z důvodu zamezení tepelných ztrát.

 

Co znamená zdvihání křídel v rameni a roztahování křídel?

Když papoušek zvedá křídla v rameni, přičemž křídla visí dolů, může vyjadřovat nedostatek pohybu. Toto chování však doprovází i imponování při námluvách.Papoušek roztahuje křídla, když je mu teplo a tímto způsobem se ochlazuje.

 

Třepání křídly má víc významů

U mladých ptáků je to trénink letových svalů předtím, než poprvé vzlétnou. Dospělí papoušci mohou třepat křídly z nedostatku pohybu

 

Občasné kýchání je přirozené

I papoušek si může čas od času kýchnout – uvolňuje si tím dýchací cesty, anebo reaguje na náhlou změnu teploty. Když je ale kýchání spojeno s výměškem sekretu, patrně jde o nachlazení.