Choď na obsah Choď na menu
 


Prečo sa neliahnu?

 

 

Líhnutí papoušků patří mezi nejočekávanější období, kdy začínající chovatelé netrpělivě čekají na svoje první,  zkušenější na  své stálé, ale i vzácné odchovy. I přesto pro mnohé chovatele je někdy právě líhnutí příčinou zklamání z neúspěšného odchovu.Období inkubace je čas náročný nejen na správné krmení, vhodné chovatelské prostory, ale i na různé a někdy nepředvídané vlivy, které si teď popíšeme.


Opuštění snůšky

Mnohokrát se setkáváme s problémem, že samičky opouštějí svá hnízda předčasně. Pak embrya z důvodu nedostatku tepla hynou. Jedním z důvodu může být časté rušení hnízdících páru, které potřebuji pro období hnízdění co největší klid. Proto se snažme v období inkubace ptáky co nejméně rušit. Kontrola snůšky by se měla provádět jednou za 3 dni, a to v době, kdy samice opustí hnízdo např. z důvodu vyprázdnění anebo kvůli potravě. Samozřejmě nelze s tímto tvrzením souhlasit v každém případě. Jednodušší je to u párů, které jsou zvyklé na lidskou přítomnost  nebo pocházejí z ručních odchovů. Další možností může být i úhyn partnera během inkubace. Ovšem staly se i případy, kdy  jeden papoušek dokázal odchovat mladé. Proto inkubace je nejen náročná na klid, ale i na správnou krmní složku chovných páru. Proto v období inkubace omezme krmení na vitamín E (vaječná míchanice, naklíčené zrní), který může vyvolat u samců k dalšímu páření (toku). Z toho důvodu je samička vyrušována samcem, a  kde může nastat opuštění snůšky.

 

 1. Rozkutálení vajec

Další důvodem neúspěšné inkubace může být nedostatečná teplota vajec  z důvodu jejich rozkutálení po budce. Proto dbejme na správné postupy při stavbě budek, kde dno by mělo být vodorovné nebo s důlkem. Častým řešením je vhodná podestýlka, kterou si některé druhy dokážou upravit i sami.

Požíraní vajec

Velice zákeřným jevem je požíraní vajec, kde ptáci mnohokrát hned po snesení vajíčka požírají. S tímto problémem se můžeme  setkat i u ptáků hnízdících poprvé. Častým důvodem je nevhodná podestýlka anebo špatný přístup k vejcím, kde ptáci mohou vajíčka poškodit a následně sežrat. Další možností může být nedostatek vápníku, který je obsažen ve skořápce vajíčka. Časté požíraní může být pro ptáky pak návykové a mnohokrát je těžké se tohoto problému u papoušků zbavit. Proto někteří chovatele podkládají pod ptáky fiktivní vajíčka (modurit), které nelze tak snadno zničit. Po zasednutí ptáků na snůšku opět do hnízda vracíme původní vajíčka. Tato metoda není stoprocentní, ale jsou známe případy, kdy se osvědčila.

 

 1. Vlhkost

K významným vlivům na inkubaci můžeme přiradit vlhkost a proto opět připomeneme její důležitost. Pro správný vývoj embrya ve vajíčku se doporučuje zachování vlhkosti kolem 60 - 65 %. Ovšem závisí i na druhu papouška. Je známo, že ptáci umí v některých případech korigovat nejen teplotu , ale i vlhkost. Takové případy můžeme vidět hlavně v horkých, letních dnech, kdy samičky opouštějí vajíčka i na delší dobu. Vlhkost se také zvyšuje mokrým peřím s polední koupele. Ovšem ne vždy mají podmínky pro udržení správné vlhkosti a proto jim musíme někdy poskytnout pomoc. Častým problémem je právě nízká vlhkost, která vysušuje vaječné blány a tím i zárodek ve vajíčku.  V dnešní vyspělé době také existuji řady zvlhčovačů, se kterými lze vlhkost zvýšit. Také jsou známe metody rosení vajíček rozprašovačem nebo umisťovaní vaniček s vodou pod hnízdní budky.  V takovém případě  není potřeba  intenzitu  vlhkosti přehánět, kvůli možným zánětům dýchacích cest a tvorbě plísní.

 

 1. Příbuzenské páry

Příbuzenská plemenitá má taky značný vliv pro inkubaci, tak i pro další vývoj mláděte.  Je známo, že právě příbuzenské křížení zvyšuje riziko genetických poruch (homozygotnost). Mláďata se pak líhnou s různými poruchami nebo se nevyklubou vůbec.

 

 1. Otřesy

Také otřesy mají vliv pro správný vývoj embrya. Někdy  může dojít, hlavně při neopatrném zacházení z hnízdní budkou k otřesům, které mohou poškodit zárodek (žilky) v raném vývoji.

 

 1. Bakteriální  nemoci chovných páru

Někdy i zkušeným chovatelům, kteří mají pravidelné odchovy,  může průběh inkubace narušit i onemocnění chovných párů. Nemusí jít o patřičné viditelně onemocnění a proto je vhodné ptáky  odborně vyšetřit veterinářem.  Existují případy, kde kvůli bakteriálnímu onemocnění všechny zárodky v ranním stádiu odumřeli.

 

 1. Nedostatek rozmanité potravy

I rozmanité krmení je důležité pro hnízdění papoušků. Někdy právě jednotvárná strava brání k úspěšné inkubaci, kde ptákům chybějí různé minerály a stopové prvky. Proto jsou důležité i různé doplňky krmení obohacené o vápník, který je potřebný pro vývoj vajíčka.

 

 1. Neoplozená vajíčka

Mezi první zklamaní začínajících chovatelů patří i neoplodněné vajíčka.

 

Důvodů může být mnoho:

 • Někdy i mladé páry papoušků a tehdy pří včasném hnízdění, zvyknou mít neoplozené snůšky. Je to normální jev, kdy ještě ptáci nejsou pohlavně dospělí.

 

 • Uněkterých druhů lze vidět snůšku spočetným množství vajec. I když často se náš úsměv zkrátíz důvodustejného pohlaví papoušků, a to u druhů, které nelze rozeznat dle chování ani vzhledu. Známé případy jsou u agapornisů, kde se dva jedinci chovají jako pár a přitom může jít o dvě samičky.
 •  
 1. Nedostatečné prostory pro chov:

Pro úspěšný chov a odchov je třeba ptákům dopřát i dostatečně velké chovatelské prostory. V jiných případech se nám papoušci ani nemusí zahnízdit.

Některé druhy provádějí před pářením různé „dvoření" na které taky potřebují místo .

 

 1. Nesprávná poloha embrya  ve vajíčku - S tímto problémem se můžeme  setkat hlavně v případech líhnutí v inkubátoru a to nesprávným otáčením vajec.

 

Jelikož problematika inkubace je hodně rozsáhlá, proto jsem popsal pouze ty nejznámější možnosti, které Vám pomohou orientovat se i v této oblasti.